Õuna lõuna

Üks uss kord mööda
ladvaõuna roomas
ja oli juba hambaid
õuna sisse löömas.
Õun aga köhatas,
ütles: "Mul on lõuna!"
Uss vabandas ja roomas
otsima teist õuna.

Ott Arder

No comments:

Post a Comment